SOL-REG

Alderskontroll

Aldersbekreftelse

Fra 1.1.2017 må alle som skal benytte et solstudio registrere seg for å bekrefte at de er over 18 år.
Dette gjøres ved å bruke din BankId.
Følg videre instrukser for registeringen.utføre alderskontroll